רק להיום – 1 בדצמבר

הרהורים להיום

"אנחנו מה שאנחנו עושים שוב ושוב. הצטיינות, אפוא, אינה פעולה, אלא הרגל", דברי הפילוסוף אריסטו. בכך שחזרתי שוב ושוב על פעולת ההימורים, יותר ויותר הגברתי את הסבירות שאהמר שוב ושוב. בכך שאני שוב ושוב משתתף בפגישות, מדבר עם הכוח העליון שלי, חולק ברגשותיי, ובין הפגישות שומר על קשר עם חברים מ מהמרים אנונימיים, הפכתי להיות מה שאני עושה: חלק מהחברותא של GA. אם אמשיך לחזור על הפעולות האלה, סביר יותר ויותר שאעשה אותן שוב ושוב.

האם אני מזהה שלכל תרומה קטנה שאני תורם בפגישות יש החזר השקעה גדול יותר משל כל הימור שעשיתי אי פעם, אפילו של המכה הכי גדולה שלי?

רק להיום אני מתפלל

מי ייתן והמעשים שאני חוזר עליהם היום יהיו לפי רצונו של הכוח העליון שלי. מי ייתן ואבין שאף שהמטרה שלי איננה שלמות, ההתקדמות אפשרית, ואני יכול להצטיין במה שאני עושה למען ההחלמה שלי. עזור לי להיפטר מההרגלים ההרסניים שלי ולהחליף אותם בכאלה שיסייעו בהחלמה שלי.

רק להיום אזכור

החלמה איננה פעולה; היא הרגל.