רק להיום – 10 בינואר

הרהורים להיום

מאז שהצטרפתי ל מהמרים אנונימיים נעשיתי מודע יותר ויותר לתפילת השלווה. אני רואה אותה על עטיפת הספרות, על הקירות של חדרי הפגישות, ובבתיהם של החברים החדשים שמצאתי. "אלי תן לי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם, אומץ לשנות את הדברים אשר ביכולתי, ואת התבונה להבחין בין השניים".

האם אני מבין את תפילת השלווה?
האם אני מאמין בכוחה ומשנן אותה לעתים תכופות?
האם נעשה לי קל יותר לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנות?

רק להיום אני מתפלל

אלי, תן שהמילים של תפילת השלווה לעולם לא יהפכו למכניות בשבילי או יאבדו את משמעותן בקצב המרדים של השינון. אני מתפלל שמילים אלה יקבלו יותר ויותר משמעות כשאחבר אליהן את המציאות של חיי. אני בוטח כי אמצא את הפתרונות הדרושים לי בתפילה זו, אשר בפשטותה מקיפה את כל מצבי החיים.

רק להיום אזכור

שתף בתפילה.