רק להיום – 10 במרץ

הרהורים להיום 

"עלינו להיות אמיתיים מבפנים, נאמנים לעצמנו, לפני שנוכל לדעת את האמת שמחוצה לנו… אנו נעשים אמיתיים בפנימיותנו על ידי ביטוי האמת כפי שאנחנו רואים אותה".
כך כתב תומס מרטון
ב "שום אדם איננו אי. מאחר שרוב ההחלמה מבוססת על התקדמות רוחנית מהותי שאתחיל בכך שאצור שטח קטן מבפנים שכולו אמת ואהבה, שבו אלוהים יכול להשתרש. ככל שאגדיל את השטח הזה של אמת ואהבה. יגדל אלוהים בתוכי. לפני שבאתי ל'מהמרים אנונימים', הגיעו חיי הרוחניים לשפל המדרגה.

לפחות להיום, האם לא ארשה שהדחפים הכפייתיים שלי יחצצו ביני לבין האמת הפנימית שלי?

רק להיום אני מתפלל

מי ייתן ואכיר בהבדל בין הרגשתי את אלוהים בתוכי היום לעומת הריקנות שהייתה בי בזמן שהימרתי. עזור לי להבין, שרק על ידי חיפוש מתמיד והכרה באמיתות של עצמי, אתקדם בהחלמה הרוחנית שלי.

רק להיום אזכור

אמת פנימית נותנת לאלוהים להיכנס.