רק להיום – 11 באפריל

הרהורים להיום

הגעתי; התפכחתי; הגעתי לאמונה במהמרים אנונימים למדתי שבעומק לבם של כל איש, אישה וילד יש מושג בסיסי של אלוהים. לעתים הוא מוסווה על ידי פאר מוגזם, על ידי אסון, על ידי סגידה לדברים אחרים, אבל בצורה כזו או אחרת הוא קיים שם. מפני שאמונה בכוח גדול מאיתנו ובנסים שאותו כוח מחולל בחיי האדם הם עובדות שימיהן כימיה של האנושות.

עד כמה אני חולק במתנות שקיבלתי?

רק להיום אני מתפלל

אני מתפלל שאמשיך לחפש – ולמצוא – את האלוהיות שבי ובכל אדם אחר, לא משנה עד כמה מוסתרת היא. הלוואי שאהיה עד לכך שהמודעות לכוח עליון קיימת אצל האדם מאז ניתן לו כוח התבונה, לא משנה באיזה שם קרא לו או איך ביקש להגיע אליו. מי ייתן ואמונתי בכוח עליון תתחזק על ידי החוויה של כל האנושות – ועל ידי הנסים והנפלאות שאלוהים מחולל בחיי שלי.

רק להיום אזכור

אלוהים נמצא בכולנו.