רק להיום – 11 בינואר

הרהורים להיום

הניסיון של אלפים רבים של אנשים הוכיח שקבלה ואמונה יכולות לשחרר מהימורים. אך כשאנו מיישמים את אותם עקרונות של קבלה ואמונה על הבעיות הרגשיות שלנו, אנו מגלים שרק תוצאות יחסיות אפשריות. לדוגמא, ברור שאיש לא יוכל להיות חופשי לגמרי מכעס, מפחד או מגאווה. איש מאתנו לא ישיג אהבה מושלמת, הרמוניה או שלווה מושלמות. עלינו להתפשר על תהליך הדרגתי מאוד, הכרוך לעתים בנסיגות כבדות.

האם התחלתי לזנוח את הגישה הישנה שלי של "הכל או כלום"?

רק להיום אני מתפלל

אלי, תן לי את הסבלנות ליישם את אותם עקרונות של אמונה וקבלה שהם המפתח להחלמה שלי, על כל הווייתי הרגשית. מי ייתן ואלמד להכיר בפצע של הכעס האנושי שלי, הכאב שלי, התסכול שלי, העצב שלי. בעזרת הכוח העליון שלי, מי ייתן ואלמד דרכים מתאימות להתמודד עם אותם רגשות בלי לגרום נזק לעצמי או לאחרים.

רק להיום אזכור

רגשות הם אמיתיים – אני אכיר בהם.