רק להיום – 12 במאי

הרהורים להיום 

האומץ שלי צריך לבוא בכל יום, כמו גם הרצון שלי להימנע מכל הימור שהוא, מכל פעולה ממכרת שהיא. זה חייב להיות אומץ מתמשך, בלי סטיות ודחיות, בלי פזיזות, ובלי פחד ממכשולים. אולי זאת נראית בקשה מוגזמת, אלמלא העובדה שהיא מוגבלת רק ליום הזה, ושבמסגרתם היום הזה ניתנת לי עוצמה רבה.

האם אני מחיל את תפילת השלווה על כל חיי?

רק להיום אני מתפלל

מי ייתן וכל בוקר חדש יציע לי אספקת אומץ טרייה שתספיק לי למשך היום. אם האומץ שלי מתחדש בכל יום ואני יודע שאני זקוק רק לכמות של יום אחד, תמיד יהיה זה אומץ טרי והאספקה לא תיגמר. מי ייתן ואקלוט, עם הזמן שחולף, שהדברים שפחדתי מהם בתחילת ההחלמה אני כבר לא פוחד מהם, שהאומץ היומי שלי כעת עוזר לי להתמודד עם בעיות גדולות יותר.

רק להיום אזכור

אלי תן לי אומץ – רק להיום.