רק להיום – 12 במרץ

הרהורים להיום

אם נבדוק כל הפרעה שיש לנו, גדולה או קטנה, נמצא בשורש שלה תלות לא- בריאה כלשהי ובעקבותיה תביעה לא-בריאה כלשהי. אם כן, בעזרת אלוהים, בואו נמשיך לוותר על המגרעות הגורמות לנו לנכות. כך נוכל להשתחרר כדי לחיות ולאהוב. אולי אז נוכל ללכת את שנים-עשר הצעדים בעצמנו, וכן עם אנשים אחרים, עד שנגיע לרווחה רגשית.

האם אני מנסה להעביר את הבשורה של 'מהמרים אנונימים'?

רק להיום אתפלל

מי ייתן ואעשה סדר רגשי ורוחני בבית שלי לפני שאחפש מחויבות רצינית ביחסים עם אנשים אחרים. מי ייתן ואתבונן באופן יסודי ב"תלות" – בסוטול של ההימורים או בבני אדם אחרים – ואכיר בכך כמקור לחוסר – המנוחה שלי. מי ייתן ואעביר את התלות שלי לאלוהים, כפי שאני מבין אותו.

רק להיום אזכור

אני תלוי באלוהים.