רק להיום – 12 בנובמבר

הרהורים להיום

יש מעט דברים "מוחלטים" בשנים-עשר הצעדים להחלמה של מהמרים אנונימיים אנחנו חופשיים להתחיל בכל נקודה שאנחנו יכולים או רוצים. אלוהים, כפי שאנחנו מבינים אותו, מוגדר בפשטות כ"כוח גדול יותר"; לרבים מאיתנו בתוכנית, הייתה הקבוצה עצמה "הכוח הגדול יותר" הראשון. קל יחסית להודות בכך אם מצטרף חדש יודע שרוב החברים בקבוצה חופשיים מהימור כפייתי והוא או היא אינם. הודעה זו היא תחילתה של הענווה. אולי לראשונה בחייהם, המצטרפים החדשים לפחות מוכנים לוותר על הרעיון שהם עצמם – הוא או היא – אלוהים.

האם ההתנהגות שלי משכנעת את המצטרפים החדשים יותר מהמילים שלי?

רק להיום אני מתפלל

מי ייתן ואגדיר ואגלה את הכוח העליון שלי. כאשר ההגדרה הזאת נעשית בהירה יותר וקרובה יותר אליי, מי ייתן ואזכור לא להתעקש שהפרשנויות שלי הן נכונות. כי כל אחד חייב למצוא את הכוח העליון שלו או שלה. אם מצטרף חדש מרגיש חסר אלוהים ובודד, כוח הקבוצה עשוי להספיק לעת עתה. מי ייתן ולעולם לא אמעיט בערך הכוח של הקבוצה.

רק להיום אזכור

כוח הקבוצה יכול להיות כוח עליון.