רק להיום – 13 בנובמבר

הרהורים להיום

את כל ההתקדמות אפשר לסכם ולמדוד בשתי מילים בלבד : ענווה ואחריות. אומרים שאת ההתפתחות הרוחנית שלנו כולה אפשר למדוד במדויק לפי מידת הדבקות בסטנדרטים הללו. רק על ידי זניחת האגוצנטריות וקיום מגע עם כוח עליון אני יכול להשיג ענווה אמיתית רק על ידי חידוש המגע עם המציאות אני יכול לפתח אחריות.

האם אני משתדל ככל יכולתי לחיות בענווה ובאחריות?

רק להיום אני מתפלל

אני מתפלל שמכל המילים הטובות ואמרות-הכנף והמשפטים מעוררי ההשראה שמגיעים אליי, אזכור את שתי אלה יותר מהכול: ענווה ואחריות. אלה אולי יהיו הנדירות ביותר – ענווה כי פירושה גירוש הגאווה שלי, אחריות: כי אני רגיל להשתמש בהתמכרות שלי להימורים כתירוץ קלוש להתחמק מהתחייבות. אני מתפלל שאוכל להשתחרר מהדפוסים הישנים הללו.

רק להיום אזכור

ראשית ענווה, אחר כך אחריות.