רק להיום – 14 בינואר

הרהורים להיום

הודיתי שאינני יכול לנצח בכוחות עצמי בקרב נגד ההימורים. סוף סוף התחלתי לקבל את העובדה הקריטית שתלות בכוח עליון תוכל לעזור לי להשיג את מה שנראה תמיד בלתי אפשרי. הפסקתי לברוח. הפסקתי להילחם. לראשונה בחיי, התחלתי לקבל. ולראשונה בחיי, התחלתי להיות באמת חופשי.

האם אני מבין שאין זה משנה אלו נעליים אני נועל כאשר אני בורח?

רק להיום אתפלל

מי ייתן ואכיר את החופש הנובע מהכניעה לכוח העליון – הסוג החשוב ביותר של כניעה שפירושה לא "ויתור" וגם לא "תבוסה" אלא "מסירה" של רצוני לרצונו של האל. כמו פושע הנמלט מסדר רוחני, מי ייתן ואפסיק להתחבא, להתחמק, לברוח. מי ייתן ואמצא שלווה בכניעה, בידיעה שהאל רוצה שאהיה שלם ובריא ושהוא יראה לי את הדרך.

רק להיום אזכור

ראשית כניעה, אחר כך שלווה.