רק להיום – 14 בפברואר

הרהורים להיום

כתיבת הדברים שאני אסיר תודה עליהם עוזרת לי לשנות את הגישה השלילית לגישה חיובית. היום אקדיש זמן לערוך רשימת היבטים חיוביים של חיי החדשים ושל הברכות הנלוות לנסים של החלמתי. אני אסיר תודה על הדברים הפשוטים לכאורה: היכולת להירדם בסיפוק, להתעורר בשמחה על כך שאני חי, להתמודד עם החיים בתנאים של החיים – בשלוות נפש ובכבוד עצמי.

האם שכחתי שכל צרכיי מתמלאים היום?
האם אני מברך על כל מה שיש לי מדי יום ביומו?

רק להיום אני מתפלל

ביום זה של נתינת אהבה, מי ייתן ואראה את כל הדברים הטובים בחיי ואודה עליהם. מי ייתן ולא אתייחס לשום חסד כמובן מאליו, לרבות הלמות הלב שלי וההרגשה המרעננת של האוויר הצח כשאני נושם.

רק להיום אזכור

להודות – ולתת את הדעת – על הברכה שבחיי.