רק להיום – 15 ביוני

הרהורים להיום 

ללמוד איך לחיות בשלום ובשותפות – עם כל האנשים והנשים – זוהי הרפתקה מאלפת ולעתים מרגשת מאוד. אך כל אחד מאיתנו במהמרים אנונימיים מצא שאיננו מסוגלים להתקדם הרבה בהרפתקת החיים החדשה שלנו עד שלא נקדיש את הזמן לסקור בצורה מדויקת ומקיפה את ההרס האנושי שהותרנו בעקבותינו.

האם ערכתי רשימה של אנשים שפגעתי בהם, כפי שמציע הצעד השמיני, ונעשיתי נכון לכפר בפני כולם?

רק להיום אני מתפלל

מי ייתן ואקבל מאלוהים את הכנות שאני זקוק לה, לא רק כדי להתבונן בתוכי ולגלות מה באמת יש שם, אלא כדי לראות איך התנהגותי החולנית וחסרת האחריות השפיעה על מי שהיו מסביבי. מחלה של אדם בודד, ושלא משנה עד כמה בודד הרגשתי, השקרים וההמצאות שלי התפשטו מסביבי במעגלי כאב הולכים ומתרחבים.

רק להיום אזכור

שקרים מתפשטים עד לאינסוף.