רק להיום – 16 באוגוסט

הרהורים להיום 

ספירת מלאי לא תמיד מראה על מאזן שלילי. נדיר היום שבו לא עשינו משהו כמו שצריך. תוך כדי החשיפה של המגרעות וההכרה בהן, יתגלו לי גם התכונות הטובות הרבות שלי, יזכירו לי שהן מציאותיות לא פחות מפגמי האופי. למשל, אם התאמצנו קשות ונכשלנו, נוכל לסמן זאת כאשראי לא מבוטל. אנסה להעריך את התכונות הטובות שלי, כי לא זו בלבד שהן מקזזות את המגרעות,, הן גם נותנות לי בסיס לגדול. פסילת הטוב שבנו זו הונאה עצמית לא פחות מהצדקת מה שלא טוב.

האם אוכל להתנחם באיכויות החיוביות שלי, לקבל את עצמי כחבר?

רק להיום אני מתפלל

אם אני מוצא רק פגמים כשאני מתבונן במראה של הצעד הרביעי, אני יכול להיות בטוח שאני מפספס משהו – כלומר את הנקודות הטובות שלי. אף שצניעות-היתר שלי זוכה לאישור בחברה, הלוואי שאלמד שהיא לא-ישרה בדיוק כמו מציאת הצידוקים לפשלות שלי. אפילו כישלון מוחלט, אם נבחן אותו מכל היבטיו עשוי להתברר כפלוס, לצד המינוסים הברורים מאליהם.

רק להיום אזכור

לתת לעצמי, אם לא ציון 'מצוין' על המאמץ, לפחות ממוצע של 'כמעט טוב'.