רק להיום – 17 בפברואר

הרהורים להיום

אם אכעס היום, אעצור ואחשוב לפני שאומר משהו; אזכור שהכעס שלי יכול לפעול כנגדי ולהחמיר את הקשיים שלי. אנסה לזכור גם, ששקט בזמן הנכון יכול לתת לי שליטה על מצב מתוח בצורה שנזיפות כועסות לעולם לא יוכלו. ברגעים כאלה של מתח, אזכור שכוחי על אחרים אינו קיים, ושרק אלוהים הוא כל – יכול.

האם למדתי שרק אני יכול להרוס לעצמי את שלוות הנפש שלי?

רק להיום אני מתפלל

מי ייתן ואלמד שאני יכול לבחור איך להתמודד עם הכעס שלי – בשקט או כהתפרצות חימה, בזעם, בקרב אגרופים, בקרב יריות, נאום חוצב להבות, בתוכנית "להתנקם" במי שגרם אותו, במבט קר כקרח, בביטוי קריר של שנאה – או בהצהרה פשוטה של עובדה, "אני כועס עליך כי…" (ב – 25 מילים או פחות). או אם יש צורך, הלוואי שאתעל את הכעס שלי לאנרגיה ואצא להליכה, לשחק טניס או שאנקה את הבית. אני מתפלל שאלוהים יראה לי דרכים מתאימות להתמודד עם הכעס שלי.

רק להיום אזכור

אני כועס כי…