רק להיום – 18 ביולי

הרהורים להיום 

מעטים מאיתנו יודעים מה אנחנו רוצים באמת, ואיש מאיתנו לא יודע מה הכי טוב בשבילנו. הידע הזה בידי אלוהים. זוהי עובדה שעליי לקבל בסופו של דבר, למרות המרדנות וההתנגדות שלי. מיום זה ואילך, אגביל את תפילותיי לבקשת הדרכה, ראש פתוח כדי לקבל אותה, וכוח לפעול לפיה. כמיטב יכולתי, אשהה את כל החלטותיי עד שהקשר שלי עם הכוח העליון יראה לי שההחלטות נכונות בשבילי.

האם אני "עומד על המיקח" עם הכוח העליון שלי, בהנחה שאני יודע מה הכי טוב בשבילי?

רק להיום אני מתפלל

הלוואי שלא אנסה לעשות הסכמים עם הכוח העליון שלי, אלא אהיה כלי, פתוח לכל השראה שאלוהים רוצה להשרות עליי. מי ייתן ואזכור שהחלטותיו של אלוהים טובות יותר בשבילי מהתוכניות ההססניות שלי עצמי, ושהן יבואו אליי כשאני זקוק להן.

רק להיום אזכור

לא אעמוד על המיקח – או אהמר – עם אלוהים.