רק להיום – 18 ביוני

הרהורים להיום 

אני מאמין היום שיש לי זכות להתקדם רוחנית. יש לי זכות להיות בוגר רגשית. יש לי זכות ליהנות מחברת עצמי, ולכן נעים יותר להיות בחברתי. יש לי גם זכות להיות מוכן – מוכן ממקום עמוק, מוכן לגמרי – לכפר בפני כל אלה שפגעתי בהם. מאחר שאני יכול כעת לקבל את עצמי כמו שאני, אני יכול לקבל אנשים אחרים כמו שהם – לא לחלוטין, אבל במידה רבה הרבה יותר מבעבר.

האם התחלתי להתיידד עם אלוהים, וכך עם עצמי?

רק להיום אני מתפלל

מי ייתן ואלוהים יראה לי שזה בסדר לחבב את עצמי, גם בזמן שאני מנסה לתקן עוולות ישנים ולבנות את עצמי מחדש מן הרסיסים. הלוואי ואמשיך לומר לעצמי שאני שונה עכשו. השתניתי אני אדם טוב יותר, חכם יותר ובריא יותר. עשיתי כמה בחירות טובות בתור "האדם החדש" הזה, מי ייתן ויהיה לי קל יותר לכפר על מה שקרה מזמן ובמקום רוחני אחר. מי ייתן וגם לאנשים שפגעתי בהם יהיה קל יותר לקבל את התנצלותי.

רק להיום אזכור

זה בסדר לחבב את עצמי.