רק להיום – 19 באפריל

הרהורים להיום 

בד בבד עם הבחירות החיוניות שאנחנו עושים וההתקדמות שלנו לקראת שאיפות נעלות יותר, המציאות שלנו חוזרת והדחפים הכפייתיים שלנו נעלמים. אנחנו לומדים, כפי שאמר הפילוסוף היווני פלוטארכוס, כי "חיים נעימים ומלאי שמחה אינם נובעים מדברים חיצוניים. אדם שואב מתוך עצמו, כמתוך מעיין, תענוג וחדווה".

האם אני לומד "לנסוע במחלקה ראשונה" מבפנים?

רק להיום אני מתפלל

חסד אלוהים הראה לי איך להיות שוב מאושר. מי ייתן וחוכמת אלוהים תלמד אותי שהמקור של אושר זה הוא בתוכי, בערכים החדשים שלי, בהערכה העצמית החדשה שלי, בתקשורת החדשה והפתוחה שלי עם הכוח העליון שלי.

רק להיום אזכור

אושר נובע מבפנים.