רק להיום – 20 באוגוסט

הרהורים להיום 

כל שנים-עשר הצעדים מבקשים מאיתנו לנהוג בניגוד לנטיות ולרצונות הטבעיים שלנו; הם דוקרים מוחצים, ולבסוף מרוקנים את האויר מהאגו שלנו. כשמדובר בפיצוץ הבלון של האגו, מעט צעדים קשים לביצוע יותר מהצעד החמישי, אשר מציע: "התוודינו בפני עצמנו ובפני אדם נוסף על טיבם המדויק של פגמינו". מעט צעדים קשים יותר לביצוע, נכון, אבל שום צעד אחר אינו חיוני כל כך לחופש לטווח- ארוך מההתמכרות להימורים.

האם הפסקתי לחיות לבדי עם רוחות הרפאים המענות של אתמול?

רק להיום אני מתפלל

הלוואי שאלוהים ייתן לי כוח לעמוד בפני מנקב-האגו הגדול הזה – הצעד החמישי. הלוואי שלא אהסס ליצור קשר עם שומע אמין מהחברותא, לקבוע פגישה, ולחלוק אתו את הצעד הזה. על ידי קבלת אחריות על ההתנהגות שלי, ואחר כך שיתוף אדם נוסף בסיפור שלי, אני למעשה פורק את הנטל מעל עצמי.

רק להיום אזכור

הכאב של הצעד החמישי שלי הוא גם השחרור שלי.