רק להיום – 20 בנובמבר

הרהורים להיום

למדתי למדוד הצלחה בדרך חדשה לגמרי. ההצלחה שלי כיום אינה מוגבלת לאמות מידה חברתיות או כלכליות. ההצלחה היא שלי היום לא משנה באיזה תחום, כשאני מתחבר לכוח האלוהים שבתוכי ומאפשר לעצמי להיות ערוץ פתוח לביטוי של טוב שלו. רוח ההצלחה פועלת דרכי כראייה צלולה יותר וכהבנה רבה יותר, כרעיונות יצירתיים וכשירות מועיל – כשימוש בזמן ובאנרגיה שלי, וכמאמץ של שיתוף פעולה עם אחרים.

האם אשתדל להתרכז בהבנה שאלוהים שתל בתוכי את הכוח להצליח?

רק להיום אתפלל

מי ייתן ואפתח תפיסה חדשה של הצלחה, המבוססת על מידותיהן של האיכויות הבאות מבנק אוצרות הטוב של אלוהים. כדי למשוך מהבנק הזה, עליי רק להתבונן בתוך עצמי. מי ייתן ואדע שאושרו של אלוהים הוא היחיד שניתן לביטוח מלא, כי הוא אינסופי. מי ייתן ואבקש את הביטחון שלי בבנק של אלוהים.

רק להיום אזכור

"הצלחה" רוחנית היא הביטחון שלי.