רק להיום – 21 באפריל

הרהורים להיום 

האם אני יכול בלב שלם להוקיר תודה על היום? אם כן, אני פותח דלתות לעוד ועוד שפע של טוב. ואם אינני יכול להודות על ה"גשם" שנפל בחיי – על הזמנים הרעים, לכאורה? מה אז? אני יכול להתחיל להוקיר תודה על כל אור השמש שאני יכול לזכור, ועל כל חסד שנתברכתי בו. אולי אז אוכל להביט לאחור על התקופות 'הגשומות' של חיי במבט חדש, לראות אותן כהכרחיות; אולי אז אפנה את תשומת לבי לברכות נסתרות שהתעלמתי מהן עד כה.

האם אני אסיר תודה על כל החיים – גם על אור השמש וגם על הגשם?

רק להיום אני מתפלל

מי ייתן ואוקיר תודה על כל מה שקרה לי, טוב ורע. רע עוזר להגדיר טוב. צער מעצים שמחה. ענווה מביאה רוחניות. מחלה הופכת בריאות לגן עדן. בדידות הופכת את האהבה, הן האנושית והן האלוהית, למתנה הגדולה מכל. אני מודה לאל על הניגודים שבזכותם אני מכיר טוב יותר את אלוהים.

רק להיום אזכור

אני מוקיר תודה על כל החיים.