רק להיום – 22 ביולי

הרהורים להיום 

מהמרים אנונימיים לימדו אותי, שמהותה של הגדילה בשבילי היא נכונות להשתנות לטובה. בעקבות זאת, צריכה להיות לי גם נכונות לשאת על כתפיי כל אחריות שכרוכה בכך, ולקבל על עצמי באומץ כל פעולה שמתבקשת.

"אני הנני ויודע ונכון;
אני בידיעה ובנכונות;
אני מכיר בעצמי שהנני נכון;
אני נכון להיות ולדעת"
אגוסטינוס הקדוש

האם נכונות היא מרכיב מרכזי בחיי ובדרך שבה אני פועל בתוכנית של GA?

רק להיום אני מתפלל

אני מתפלל לנכונות לעשות מה שאני יכול, נכונות להיות מה שאני יכול להיות, ומה שלעתים קשה מכול – נכונות להיות מה שאני. אני גם מתפלל לאנרגיות כדי להוציא לפועל את הנכונות שלי בכל מעשיי, כך שאוכל לגדול בדרכי האלוהים ולתרגל את העקרונות של התוכנית בכל ענייני.

רק להיום אזכור

"אני הנני ויודע ונכון".