רק להיום – 24 ביולי

הרהורים להיום 

איך, בדיוק, יכול למסור אדם את רצונו להשגחתו של כוח עליון? דרושה רק התחלה, לא משנה עד כמה קטנה. ברגע שאנו מכניסים את מפתח הנכונות למנעול, הבריח מוסט ונפתח. אחר כך הדלת עצמה מתחילה להיפתח, אולי רק טיפה; עם הזמן מגלים שאפשר תמיד לפתוח אותה עוד יותר. רצון-עצמי עלול לטרוק את הדלת שוב, ולעתים קרובות הוא עושה זאת. אך הדלת תמיד יכולה להיפתח מחדש, שוב ושוב אם יש צורך, כל עוד אנו משתמשים במפתח הנכונות.

האם אישרתי שוב את החלטתי למסור את רצוני ואת חיי להשגחתו של אלוהים, כפי שאני מבין אותו?

רק להיום אני מתפלל

מי ייתן ואחדש את החלטתי למסור את רצוני ואת חיי להשגחתו של כוח עליון. מי ייתן ואמונתי תהיה איתנה דיה כדי להבטיח שאדע, כי אכן יש כוח גדול ממני. מי ייתן ואסתייע בכוח הזה פשוט על ידי הנכונות שלי ללכת בענווה עם האלוהים שלי.

רק להיום אזכור

רצון-עצמי פחות עצמי שווה רצון.