רק להיום – 24 בינואר

הרהורים להיום

מתנת החופש היא אחת מהמתנות הרבות שמוצעות לנו בתוכנית של 'מהמרים אנונימיים'. אבל הפרדוקס הוא, שיש מחיר לחופש; את החופש אפשר להשיג רק אם משלמים את המחיר שנקרא קבלה. בדומה לכך, אם נוכל להיכנע להנחייתו של האל, הדבר יעלה לנו ברצון העצמי שלנו, אותה "סחורה" יקרה כל כך לאלה מאיתנו שתמיד חשבו שהם יכולים ואמורים לנהל את המופע.

האם החופש שלי היום שווה את המחיר של הקבלה?

רק להיום אני מתפלל

מי ייתן ואלוהים ילמד אותי קבלה – היכולת לקבל את הדברים שאינני יכול לשנות. אלי, תן לי את האומץ לשנות את הדברים שאני יכול. אלי, עזור לי לקבל את מחלת ההתמכרות שלי ותן לי את האומץ לשנות את התהגותי הכפייתית.

רק להיום אזכור

לקבל את ההתמכרות. לשנות את ההתנהגות.