רק להיום – 25 בפברואר

הרהורים להיום

לפני שבאנו ל'מהמרים אנונימים' שלט הפחד בחיינו. תחת שלטון העריצות של ההתמכרויות והאובססביות שלנו, פחדנו מכל דבר ומכל אחד. פחדנו מעצמנו, ואולי יותר מהכול, פחדנו מהפחד עצמו. בימים אלה, כשאני מסוגל לקבל את עזרתו של הכוח העליון שלי, אני מרגיש שאוכל לעשות כל דבר שאתבקש לעשות. אני מתגבר על פחדיי ורוכש ביטחון עצמי חדש ונוח.

האם אני מאמין ש"אומץ הוא פחד שהתפלל את תפילותיו?"

רק להיום אני מתפלל

אלי, תן שבאמצעות האמונה אתגבר כל פחדיי הכפייתיים. הייתי שרוי בפחד זמן רב כל כך, עד שזה הפך לי להרגל. אלוהים, עזור לי לראות שאולי אני נצמד בכוונה לפחדים כדי להימנע מלהגיע להחלטות, אולי אפילו כדי להתחמק מהאחריות שנלווית להצלחה.

רק להיום אזכור

פחד מתחבא מאוחרי אי – החלטה.