רק להיום – 27 באפריל

הרהורים להיום 

האם אני בטוח לגמרי שאני עושה כל מה שאפשר כדי שחיי החדשים יצליחו? האם אני משתמש היטב ביכולות שלי? האם אני מזהה ומעריך את כל מה שעליי להוקיר תודה עליו? התכנית של GA ו-12 הצעדים להחלמה מלמדים אותי שיש ברשותי משאבים בלתי מוגבלים. ככל שאני מפעיל אותם יותר, כך הם יגדלו יותר – עד שיאפילו לגמרי ויבטלו את הרגשות הקשים והכואבים שכעת מקבלים כל כך הרבה מתשומת הלב שלי.

האם אני רגיש פחות היום מכפי שהייתי כשרק הגעתי לתוכנית?

רק להיום אני מתפלל

מי ייתן ואמצה את עצמי מכל הבחינות. מי ייתן ואתחיל להביט החוצה אל אנשים ואל הזדמנויות ואל המשאבים הנפלאים מסביבי. יחד עם ההיפתחות שלי לעולם והבנתי את עצמי טוב יותר ביחס לאחרים, מי ייתן ואהיה פחות פגיע ופחות בעל עור דק. מי ייתן ואתנער מההרגשה ש"העולם כולו נגדי" ואראה שאותו עולם הוא בית האוצרות שלי, מתנת אלוהים, חסר גבולות.

רק להיום אזכור

משאביי הם בלתי מוגבלים.