רק להיום – 27 בנובמבר

הרהורים להיום

התוכנית של מהמרים אנונימיים מראה לנו איך להפוך את החלומות באספמיא של העבר למציאות נוחה ולתחושת תכלית אמיתית, יחד עם מודעות גדלה והולכת לכוחו של אלוהים בחיינו. זה בסדר להשאיר את הראש בעננים איתו, כך מלמדים אותנו, אבל הרגליים צריכות להישאר יציבות על הארץ. כאן ישנם אנשים אחרים; כאן העבודה שלנו צריכה להתבצע.

האם אני רואה ניגוד כלשהו בין תודעת האלוהים שלי לבין חיים מועילים כאן ועכשו?

רק להיום אני מתפלל

מי ייתן וה"מציאות" החדשה שלי תכלול לא רק את הפרטים הקטנים של חיי היום-יום, אלא גם את המציאות הרוחנית שלי, את ידיעתי הגדלה והולכת על נוכחותו של אלוהים. מי ייתן ובמציאות החדשה הזאת יהיה מקום גם לחלומות שלי – לא רק לפנטזיות המתעתעות של העבר או לשרידי האשליות שלי, אלא לתוצריו של דמיון בריא. מי ייתן ואכבד את החלומות האלה, אעגן אותם באפשרויות הארציות, ואהפוך אותם ליצירתיות מועילה.

רק להיום אזכור

גן העדן יכול להיות כאן ועכשיו.