רק להיום – 27 בפברואר

הרהורים להיום

אם אחיה רק להיום, לא כל כך מהר אפחיד את עצמי במה שעלול לקרות מחר. כל עוד אני מתרכז בפעילויות של היום, לא יהיה במוחי מקום לדאגה. אנסה למלא כל דקה ביום הזה במשהו טוב – שאראה, שאשמע או שאבצע. אחר כך, כשיסתיים היום, אוכל להביט לאחור בשביעות רצון, בשלווה ובהוקרת תודה.

האם לפעמים אני מוקיר רגשות רעים כדי שאוכל לרחם על עצמי?

רק להיום אני מתפלל

שאצא מההצגה של הרחמים העצמיים ואחיה את היום. הלוואי שאשים לב לדברים הטובים מעלות הבוקר ועד רדת הלילה, אלמד לדבר עליהם ולהודות לאל עליהם מי ייתן ואתפוס את עצמי אם אראה שאני נהנה מהקיטורים ומהתלונות הרבה יותר משאני מעריך את הטוב שבחיי .

רק להיום אזכור

היום הוא טוב.