רק להיום – 30 במרץ

הרהורים להיום 

ענווה מוחלטת פירושה חופש עצמי, חופש מהתביעות שפגמי האישיות שלי מעמיסים עלי עד לעייפה. ענווה פירושה הנכונות לגלות את רצון האלוהים ולבצע אותו. אף שאינני מתיימר להגשים חזון כזה, עצם קיומו בלבי עוזר לי לדעת איפה אני עומד בדרך לענווה. אני מכיר בכך שמסעי אל אלוהים בקושי התחיל. תוך כדי צמצום החשיבות העצמית שלי, אני יכול אפילו למצוא את ההומור בהתפארות ובאגוצנטריות הקודמים שלי.

האם אני מתייחס לעצמי ברצינות רבה מדי?

רק להיום אני מתפלל

מי ייתן והגרנדיוזיות, שהיא סימפטום של ההתמכרות שלי, תחזור לפרופורציות על ידי השוואה פשוטה של חוסר-האונים שלי וכוחו של אלוהים. מי ייתן ואחשוב על משמעותו של הכוח העליון ביחס לחולשה האנושית שלי. מי ייתן ומחשבה זו תחזיר את האגו שלי לממדיו הנכונים ותעזור לי להשיל את ההגנות של התפארות, תוקפנות או רעיונות סודיים של חשיבות עצמית.

רק להיום אזכור

ענווה היא חופש.