רק להיום – 31 במאי

הרהורים להיום 

נתינת אהבה היא הגשמה כשלעצמה. אין זה אמור לשנות אם האהבה זוכה לתמורה או לא. אם אני נותן אהבה רק כדי לקבל תגובה בתנאים שלי, אהבתי מתבטלת מכוח המניעים שלי. אם יש לי היכולת לתת אהבה, הרי שכל תמורה שאני מקבל היא בונוס מיוחד. באמצעות נתינת אהבה, בחופשיות ובלי ציפייה לתמורה, אנו מוצאים את עצמנו ובונים את עצמנו רוחנית.

האם התחלתי להאמין, כדברי גתה, ש"האהבה אינה שולטת; היא מטפחת"?

רק להיום אני מתפלל

מי ייתן ואני, מרצה-האנשים ומחפש-האישורים המושבע, אדע כי האהבה האמיתית אינה מבקשת אהבה בתמורה. מי ייתן ואלוהים יהיה סבלני איתי בזמן שאני מנסה לתרגל את העיקרון הזה. מי ייתן ואפטר מהגאווה שמפריעה לאהבה. מי ייתן ואשליך את משחקי החתול והעכבר המטופשים שאין להם מקום באהבה אמיתית.

רק להיום אזכור

לא אתן אהבה כדי לקבל אהבה.