רק להיום – 5 בינואר

הרהורים להיום

"היום הוא יום המזל שלי". כמה פעמים בעבר אמרנו את המילים האלה, והייתה זו נבואה ריקה מתוכן. היום זהו תיאור האמת ; קיבלתי הזדמנות שניה. בימי ההימורים שלי, הקרבתי את "היום" למען חלום על מחר רחוק כלשהו. מכל הדברים שאיבדתי, אני מתאבל יותר מכול על אותם הימים שאיני יכול להחזירם. אבל היום – היום הזה – עוד כאן. לא אקריב לא אבזבז אותו.

האם אני באמת מאמין שהיום הוא שלי, שהיום אני יכול לבחור להיות שמח, לגדול וללמוד לחיות, במקום לסמוך על איזה יום חסר-כל-סיכוי בעתיד הרחוק?

רק להיום אני מתפלל

אני מתפלל שצבעיו של היום לא ייטשטשו בגלל גחמות העתיד או יתעמעמו בגלל שרידים מסערות העבר. אני מתפלל שהכוח העליון שלי יעזור לי לבחור את מעשיי ואת עיסוקיי מתוך שפע העיסוקים שכל יום מציע.

רק להיום אזכור

לא אפסיד היום, אם אבחר היום.