רק להיום – 8 במרץ

הרהורים להיום 

אך ורק שינוי ההתנהגות ושינוי הדיבורים והמעשים שלי, אינם מוכיחים שחל שינוי ממשי בגישתי הפנימית. אני מרמה את עצמי אם אני מאמין שאוכל איכשהו להסוות לגמרי את רגשותיי האמיתיים. הם איכשהו יעברו, יאריכו את הקשיים שלי ביחסיי עם אחרים. עליי להימנע מחצי – עבודה ולהיפטר מרגשות מזיקים שניסיתי להסתיר.

האם ערכתי ספירת מלאי כנה של עצמי?

רק להיום אני מתפלל

הלוואי שאדע כי רגשות ייצאו איכשהו – לפעמים מוסווים בקושי כהתנהגות שאינני יכול תמיד להבין. אבל אוכל אולי לקבל יותר מאשר את הרגש המקורי, בשורש העניין. הלוואי שאהיה ישר לחלוטין עם עצמי ואעמוד על המשמר. הלוואי שאזכה בתובנות שבאות בעקבות ההישענות על כח עליון.

רק להיום אזכור

רגשות יכולים לצאת "מהצדדים".