רק להיום – 8 בנובמבר

הרהורים להיום

המגע ההכרתי שלי עם אלוהים תלוי בי וברצון שלי בו. כוחו של אלוהים זמין לי לשימוש בכל עת; אם אני מחליט להשתמש בו או לא זו הבחירה שלי. נאמר ש"אלוהים נוכח בכל ברואיו, אך לא כולם ערים במידה שווה לנוכחותו". אשתדל להזכיר לעצמי בכל יום עד כמה השפעתו של אלוהים בחיי תלויה בערנותי. ואשתדל לקבל את עזרתו בכל דבר שאני עושה.

האם אזכור שאלוהים יודע איך לעזור לי, שהוא יכול לעזור לי, ושהוא רוצה לעזור לי?

רק להיום אתפלל

מי ייתן ואהיה מודע תמיד שהכוח והשלווה של אלוהים באר בלא תחתית בתוכי. אני יכול לשאוב מתוכה דלי אחר דלי ולרענן ולטהר את חיי. כל הציוד שאני זקוק לו הוא הדליים והחבל. המים הם שלי – חינם, רעננים, מרפאים, ובלתי מזוהמים.

רק להיום אזכור

הבאר היא של אלוהים; אני מביא את הדליים.